« Terug

Klaverblad: Happen & Stappen door vier landschappen

Welkom bij strandrestaurant STRUIN.
Laat je zintuigen prikkelen bij Strandrestaurant Struin. Het vernieuwde botanische interieur creëert een warme en gezellige sfeer waar je je direct thuis voelt. Van comfortabele stoelen tot zachte verlichting en fraaie wandbekleding. Dit alles om ervoor te zorgen dat je ontspannen geniet van je drankje of maaltijd en het prachtige uitzicht op de zee.
Wilt u luxe vergaderen, heeft u iets te vieren, lekker a la carte lunchen of dineren of gebruik maken van onze buffetten. Dit is allemaal mogelijk bij Struin.

Dagprogramma

U kunt kiezen voor een lunch of dinerprogramma. Wij ontvangen u met heerlijke koffie of thee en ons fameuze Struinappelgebak.
U kunt zelf kiezen met welke wandeling u begint. U komt elke keer weer terug in ons restaurant en krijgt u het volgende heerlijke gerecht geserveerd.
Starttijd is in overleg en u bent natuurlijk niet verplicht alle vier de routes te lopen.

En u mag gerechten ook combineren. Minimale deelname 2 personen en reserveren gewenst.

Dijk en strandwandeling zijn 500 meter en kunnen langer gemaakt worden
Duin en polderwandeling zijn 2,50 km en zijn vaste routes.

Reserveren

Bel: 072 509 0609 of vul het contactformulier in

Zie ook het wandelnetwerk van Camperduin.

Wandelingen

I – De duinroute

De duinen van Schoorl behoren tot de breedste en de hoogste van het land. Vanaf Aagtdorp is het dwars door de duinen 4 kilometer naar zee. Vlakbij de Hervormde Kerk in het dorp Schoorl lopen de zandheuvels steil omhoog tot een hoogte van 54 meter. Dat is het hoogste duin van Nederland. In de oorlog heeft hier een Duitse radarpost gestaan. Het valt op hoe bebost de duinen zijn. Toch heeft het heel wat moeite gekost het zo groen te krijgen. Tot ver in de negentiende eeuw was dit gebied een complete zandwoestijn. Wat er wilde groeien werd opgevreten door konijnen. De dorpelingen beschermden zich zo goed mogelijk tegen het stuivende zand door de bebossing van de binnenduinrand in stand te houden. Maar evengoed stoven hun akkertjes herhaaldelijk onder. Het verhaal gaat dat het in het duin zo stoof dat er bij Aagtdorp een heel kasteel onder het zand is verdwenen. Niemand weet waar.

Details route

Aantal Km: +/- 2,5 KM
Tijd: drie kwartier tot een uur

II – De dijkroute

De Hondsbossche Zeewering is een 5,5 km lange dijk, op een plaats waar een stormvloed in de Middeleeuwen door de oorspronkelijke duinen is doorgebroken. De Hondsbossche Zeewering heeft een lange geschiedenis van stormschade en dijkherstel.

Het huidige dijklichaam ligt daar sinds 1880 en is sindsdien meerdere malen verhoogd en verbreed. Door de voortdurende erosie van de aangrenzende duinen is de zeewering steeds meer in zee komen te liggen. Door kustverdedigingsmaatregelen als het nieuwe strand wil men de zeewering versterken en de veiligheid waarborgen.

Bron: Wikipedia

Details route:

Afstand: ruim 1 KM
Tijd: half uur

III – Strandroute

Dit is het nieuwe strand en zijn de nieuwe duinen van Camperduin. Sinds de start van het opspuitwerk op het strand op 1 juli 2014 is er 30.000.000 kuub zand neergelegd en ruim 14 hectare helmgras geplant. Nederland heeft er met dit project 400 voetbalvelden nieuw land bij gekregen.

De lagune is het enige meer in Nederland op een strand. Lekker om te zwemmen en pootje baden vooral in voor-en najaar en een unieke plek voor strandactiviteiten. Het water in de lagune gaat mee met eb en vloed. Bij vloed kan er een zeer sterke stroming staan vanuit zee naar de lagune. Wanneer het eb is komen de oude strekdammen soms weer boven water.

De kustverdediging van Noord- en Zuid-Holland is voor de komende 50 jaar weer op orde. De Noord- en Zuid-Hollandse kust is nu goed bestand tegen stormen van de zwaarste categorie, die gemiddeld eens in de 10.000 jaar voorkomen. Ook bieden het verbrede strand en nieuwe duinen volop kansen voor recreatie en natuurontwikkeling. Een deel van het nieuwe strand tussen Camperduin en Petten al volop gebruikt. Zeehonden hebben het strand ontdekt om te rusten.

Details route:

Afstand: bijna 1 KM
Tijd: half uur

De polderroute

De Putten is een natuurgebied dat vlak achter de Hondsbossche Zeewering ligt en bestaat grotendeels uit water. De Putten zijn aangelegd in 1950. Er werden ondiepe plassen gegraven om klei te winnen voor het versterken van de dijk. Een aantal eilandjes zijn gecreëerd om het voor vogels aantrekkelijk te maken. Het natuurgebied is in beheer bij Natuurmonumenten en is niet toegankelijk voor de mensen.

De Putten zijn vooral van belang als rustplaats en het verzamelen van voedsel voor doortrekkende vogels in voor- en najaar. Rond de maand mei kan je vooral rekenen op veel verschillende vogels, zoals:

  • rosse grutto
  • bonte strandloper
  • zwarte ruiter
  • tureluur

Maar ook eenden zoals de wilde eend, kuifeend, pijlstaart, smient en krakeend, en daarnaast roofvogels zoals de bruine kiekendief, de torenvalk en de buizerd. In de trektijd komen veel eenden en ganzen hier rusten en voedsel zoeken. Tijdens de broedtijd zijn er heel andere gasten te zien. Op de eilanden broeden kokmeeuwen, visdiefjes en kluten.

Detailts route:

Afstand: +/- 2,5 KM
Tijd: +/- 1 uur